Expo Sat 26 Mar 2022 18:00

Raam - Passage 03

time schedule

  • 18:00 vernissage

Raam - Passage 03: Retour

Raam-passage is een initiatief van Izra Marie Jans, Julie Van Kerckhoven en Julie Behaegel, de kunstenaars die het atelier delen aan de andere kant van het glas van Werkplaats Walter. Elke maand stelt een kunstenaar werk tentoon achter het raam aan de voorgevel. Zo kunnen toevallige en minder toevallige passanten een blik werpen op wat er zich binnen afspeelt, alsook biedt het de ruimte aan kunstenaars om werk te tonen dat misschien nog niet helemaal klaar is om naar buiten te gaan. Elke laatste zaterdag van de maand wordt er nieuw werk getoond in de vitrine, met een bijhorende kleine feestelijke opening.

Deze keer is het de beurt aan Retour.

Retour is zowel een uitgeverij van kunstenaars publicaties als een kunstenaarscollectief bestaand uit Judith Herman en Clara Borg Verbeke. In deze samenwerking wordt zowel eigen werk als werk van andere kunstenaars uitgegeven. Door een continue uitwisseling van beelden, gedachten en ideeën trachten de twee kunstenaars een gesprek met elkaar aan te gaan. Een gesprek dat zich via taal, object en beeld vertolkt. Via elkaar verschuiven ze met datgene wat de kunstenaars als reëel beschouwen. Dit kan zich in de ruimte van een publicatie afspelen als zich onttrekken van het terrein van het boek en zich op installatieve wijze in de ruimte vertalen.